Muziek bij het kerkelijk jaar: Vredesweek en – zondag

afkortingen: LB = Liedboek 2013 | TT = Tussentijds | LvK = Liedboek 1973

Liedbewerkingen

 • LB 85a: ‘Nu mag uw land onder uw glimlach liggen’ – SABar; Marc van den Broeck || In: Tussentijds Cantorijbundel I || uitg. 206
 • LB 802 [TT 208]: ‘Door de wereld gaat een woord’ – SABar (a), SATB (b); (a) Gerrit Baas, (b) Willem Datema || In: Tussentijds Cantorijbundel I || uitg. 206
 • TT 134: ‘Scheur toch de wolken weg en kom’SATB; Willem Datema || In: Tussentijds Cantorijbundel II  || uitg. 203
 • TT 215: Waar zou een stad van vrede zijn’ – SSA + dwarsfluit + klarinet + or; Marcus de Haardt || In: Tussentijds Cantorijbundel I || uitg. 206
 • TT 216: ‘Komen ooit voeten gevleugeld’  – SABar; Gerrit Baas || In: Tussentijds Cantorijbundel I || uitg. 206
 • Een lied van troost: ‘Een woord van troost, een lied van hoop’ – SATB; t. Jeanette van Andel, m. Thomas Tallis || In: A Festival of Lessons and Carols || uitg. 207
 • Houd goede moed: Het pad lijkt lang, voelt eindeloos’ – SATB; t. Willien van Wieringen, m. Ralph Vaughan Williams || In: A Festival of Lessons and Carols || uitg. 207
 • ‘Er komt een huis dat God met mensen bouwt’ – SATB;  t. Michael Steehouder, m. Graham Maule/Gerrit Baas || In: A Festival of Lessons and Carols || uitg. 207
 • ‘Hoor, hoe de goede tijding luidt’ SATB; t. Sytze de Vries, m. John Bishop || In: A Festival of Lessons and Carols || uitg. 207
 • Om vrede: ‘Om vrede voor herders op wacht in het veld’ SATB; t. Michael Steehouder, m. Thomas Jacques || In: A Festival of Lessons and Carols || uitg. 207
 • ‘Nooit is het wachten tevergeefs’ – SATB; t. Sytze de Vries, m. Andrew Parrot/Georg F. Händel || In: A Festival of Lessons and Carols || uitg. 207
 • ‘Christus, een dwaasheid van liefde’ SATB + gemeente + pi + or; t. René van Loenen, m. Dirk Zwart || Muziekbladen nr. 4
 
Canons
 • ‘Da pacem Domine’ – 6-stemmig + ostinato; Jacques Berthier || In: Canonboek: nr. 76 || uitg. 136 
 • ‘Pacem in terris’ – 4-stemmig; Heinz Lau || In: Canonboek: nr. 76 || uitg. 136 
 • ‘Wij bidden, Heer, geef vrede weer’ – 2-stemmig; Henk Waardenburg || In: Canonboek: nr. 76 || uitg. 136 
 • ‘Waar in vrede wordt gezaaid’ – 3-stemmig; Gerrit Baas [zie ook onder ‘Motetten’] || Muziekbladen nr. 6 
Motetten e.a. 
 • ‘Waar in vrede wordt gezaaid’ – 3-stemmig; Gerrit Baas [zie ook onder ‘Canons’] || Muziekbladen nr. 6 
 • In gerechtigheid richt Hij de volken: ‘Bezingt met nieuw gezang de Here’  [responsie]SATB; naar G.P. da Palestrina || In: A Festival of Lessons and Carols || uitg. 207
 • Lied om vrede: ‘Ons hart kent geen rust’ – SATB + gemeente + pi [+ fluit, hobo, viool 1 en 2, altviool, cello]; t. Augustinus, m. Hennie Vrienten || In: Ruimte waar het licht kan komen || uitg. 205