Over Kerkzang.nl

Kerkzang.nl / centrum voor de kerkzang is dé organisatie voor ieder die betrokken is bij de vocale kerkmuziek – de zang van, voor en door de gemeente. Kerkzang.nl richt zich daarbij in de eerste plaats op het brede spectrum van protestantse en protestantsoecumenische kerken. We werken waar mogelijk zoveel mogelijk samen met verwante organisaties, bijvoorbeeld in ons aanbod voor ondersteuning van kerkmusici rond het nieuwe liedboek.

Kerkzang.nl / centrum voor de kerkzang is een organisatie met een verleden. Het Centrum voor de Kerkzang is in januari 1950  opgericht. Een belangrijke inspiratiebron was de persoon en het werk van Ina Lohr, een musicologe van Nederlandse afkomst, wonend, werkend en studerend in Bazel. Bij haar studie naar oude muziek hield zij zich bezig met liturgische gezangen en kerkliederen uit Middeleeuwen en Renaissance en de resultaten van die studie bleken voor de ontwikkelingen rond het kerklied in Nederland bijzonder stimulerend, o.a. door de activiteiten van de nieuwe organisatie.

Het Centrum voor de Kerkzang kende overigens al een voorloper, namelijk de Vereeniging voor protestantsche kerkmuziek, opgericht in 1935 en opgeheven in 1950. Meer over de Vereeniging voor protestantsche kerkmuziek is te lezen in: C. van Dorp, ‘Vereeniging voor protestantsche kerkmuziek 1935-1950’. In: 40 jaar protestantse kerkmuziek. Gedenkboekje ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Centrum voor de Kerkzang, 14 januari 1975, 2-4.

Het Centrum voor de Kerkzang, vanaf maart 1958 Stichting Centrum voor de Kerkzang, nam een eigen plaats in bij de liturgische en kerkmuzikale ontwikkelingen van de naoorlogse periode. Er werd gestudeerd, studieresultaten werden gepubliceerd, er werd steeds vaker bladmuziek uitgegeven en in de loop van de jaren ’70 werd een landelijke structuur opgebouwd met regio’s, regiocoördinatoren en –contactpersonen en regionale kerkmuziekmiddagen. Over deze jaren van het Centrum voor de Kerkzang in wordt geschreven in: Jan Boeke, ‘De werkwijze van mej. Lohr acht ik de injectie waar de protestantsche kerkmuziek in Holland op wachtte’ en W.H. Morel van Mourik, ’t Gekke is dat we de hele Ouwehand niet kennen’, beide in: 40 jaar protestantse kerkmuziek. Gedenkboekje ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Centrum voor de Kerkzang, 14 januari 1975, 8-12, 13-18.

Download dit document

Vanaf juni 2009 presenteert het Centrum voor de Kerkzang zich als Kerkzang.nl. De naam wijst natuurlijk allereerst op deze website. Maar tegelijk geeft de naam aan wat Kerkzang.nl wil zijn: de organisatie voor de zingende kerk in Nederland.

In de praktijk geeft Kerkzang.nl daaraan gestalte door:

  • het uitgeven van bladmuziek
  • het organiseren van studiedagen en cursussen
  • de invulling van bijeenkomsten van gemeenten
  • kerkenraden, cantorijen  of belangstellenden
  • de Kerkmuziekdagen voor de Jeugd
  • ondersteuning in het algemeen van ieder die in het veld werkzaam is.

Ons aanbod is volop in ontwikkeling.