Disclaimer

Actualiteit website

De informatie op deze websites, ook nieuwsberichten, kan mogelijk niet meer actueel zijn. Kerkzang.nl is niet verplicht, en kan hiertoe ook niet verplicht gehouden worden, de informatie op deze websites actueel te houden.

Aansprakelijkheid

Kerkzang.nl is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze websites, ook al is Kerkzang.nl op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Links

Deze site kan hyperlinks bevatten naar sites van derden. Kerkzang.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites noch voor het materiaal dat u mogelijkerwijs op die sites kunt downloaden, bovendien kunnen voor die sites afwijkende voorwaarden gelden. Kerkzang.nl biedt u deze mogelijkheid zuiver en alleen aan voor uw gemak.

Goed gebruik

Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderszins kwetsend materiaal op deze website te plaatsen of via deze website te versturen. Tevens is het niet toegestaan van deze website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze website en de hier achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.