Laatste nieuws

Muziek voor nu: Advent, Kerst en Epifanie

Muziek voor nu, dat is muziek voor Advent en Kerst. En ook al vast Epifanie: Advent Kerst Epifanie En, omdat in dit Matteüsjaar (A-jaar) de vrouwen uit de stamboom van Matteüs 1 in de schijnwerpers staan, ook deze liederen: LB 738 'Kom zing het lied van Eva' in een...

Liederen bij de Maaltijd

Aan tafel - dat is het jaarthema van de PKN. Daarom suggesties voor meerstemmige bewerkingen van liederen bij de Maaltijd van de Heer. En daarbij ook wat suggesties voor vocale bewerkingen van liederen rond oogst en voedsel in het algemeen: De maaltijd van de Heer...

Studieavond Struinen door Psalmen anders

Struinen door Psalmen anders  Psalmen anders is een aanvulling bij de Psalmen zoals ze in het Liedboek te vinden zijn (2013). De bundel verscheen in de zomer van 2022. Wat heeft deze aanvulling te bieden? Wat kun je er in de eigen context mee? Psalmen worden op...

For the healing of the nations

'For the healing of the nations, Lord, we pray with one accord' schreef Fred Kaan in 1968. Nu, meer dan 50 jaar later, is het lied ongekend actueel. Sytze de Vries publiceerde in 2015 een Nederlandse vertaling, 'Hoor, als wij eendrachtig bidden'. Hier is nu een...

Muziek voor nu: heiligen, herfst en voleinding

Muziek voor nu, dat is muziek voor de herfsttijd - oogst, Allerheiligen en de zondagen van de Voleinding. Een aantal ideeën vind je hier: Herfst, oogst Allerheiligen Voleinding  

Begunstiger worden?

Ondersteun ons!

Blijf op de hoogte, ontvang onze nieuwsbrief en krijg korting op de uitganven