Laatste nieuws

Liederen bij de Maaltijd

Aan tafel - dat is het jaarthema van de PKN. Daarom suggesties voor meerstemmige bewerkingen van liederen bij de Maaltijd van de Heer. En daarbij ook wat suggesties voor vocale bewerkingen van liederen rond oogst en voedsel in het algemeen: De maaltijd van de Heer...

Studieavond Struinen door Psalmen anders

Struinen door Psalmen anders  Psalmen anders is een aanvulling bij de Psalmen zoals ze in het Liedboek te vinden zijn (2013). De bundel verscheen in de zomer van 2022. Wat heeft deze aanvulling te bieden? Wat kun je er in de eigen context mee? Psalmen worden op...

Vocale muziek bij het bijbelboek Ruth

Binnenkort is het Bijbelboek Ruth de alternatieve leeslijn van het Oecumenisch Leesrooster (29 mei, 5,12 en 19 juni 2022). Daarom vroegen we twee componisten om muziek voor (kleine) cantorij te schrijven rond  Ruth. Christiaan Winter deed dat bij het lied 'Te rechter...

Meertalige (en internationale) kerkliederen

'Liederen kunnen een uitstekend middel zijn om ons eraan te herinneren dat we een wereldwijde kerk hebben, met verantwoordelijkheid en belangstelling voor elkaar'  mailde iemand ons. Een bijzonder waardevol inzicht! Ongemerkt zingen we ook al wel liederen van...

De weg die je goeddoet – verzamelde liederen van Andries Govaart

27 maart j.l. verscheen de bundel met verzamelde liederen van Andries Govaart: De weg die je goeddoet. Bij de uitgave hoort een website (www.andriesgovaart.nl) die verwijst naar bijbehorende partituren. Daaronder twee uitgaven van Kerkzang.nl: Woord van de Enige -...

Begunstiger worden?

Ondersteun ons!

Blijf op de hoogte, ontvang onze nieuwsbrief en krijg korting op de uitganven