Binnenkort is het Bijbelboek Ruth de alternatieve leeslijn van het Oecumenisch Leesrooster (29 mei, 5,12 en 19 juni 2022). Daarom vroegen we twee componisten om muziek voor (kleine) cantorij te schrijven rond  Ruth. Christiaan Winter deed dat bij het lied ‘Te rechter tijd geeft God zijn spijs’ (tekst: Sytze de Vries, melodie: Willem Vogel). Dirk Zwart schreef een klein motet bij het boek Ruth voor tweestemmig koor en orgel/piano, met als titel ‘Geprezen de HEER, een kleinzoon voor Noömi’.

Het lied ‘Te rechter tijd geeft God zijn spijs’ kan op de vier zondagen waarop Ruth op het leesrooster staat worden gezongen, eventueel als stapellied (en de compositie ‘stapelt’ mee!). Het motet ‘Geprezen de HEER, een kleinzoon voor Noömi’ past op de laatste zondag, bij het slot van Ruth.