Deel 2 in de nieuwe serie Muziek in Liturgie, met muziek rond oogst, gedachtenis, voleinding, vertrouwen en toekomst (met o.a. nieuwe composities van Eric Jan Joosse, Christiaan Winter, Aart de Kort, Berry van Berkum en Gerrit Baas). Met deze uitgave kunnen een of meer vieringen worden samengesteld. Alles onder de titel VAN U IS DE TOEKOMST (het jaarthema van de Protestantse Kerk).

Lees meer en bekijk voorbeelden.