Met de door de coronapandemie beperkte mogelijkheden toch mooie muziek tot klinken brengen? Enkele suggesties:

  • Een lied voor deze tijd van allerlei onmogelijkheden: een ‘milde’ zetting voor drie stemmen van Gerrit Baas, bij het derde couplet van ‘Voor mensen die naamloos’ (LB 647): Voor mensen die vragend, wachtend en waken door het leven gaan, weerklinken hier woorden, God wil ons horen: wij worden verstaan. 
  • Een driestemmige bewerking van Gerrit de Marez Oyens over LB 536 ‘Alles wat over ons geschreven is’ (Van de opgang)
  • Uitgave 212 (in de reeks Liedboek vocaal & losbladig) met bewerkingen over vijf liederen uit het Liedboek voor de Veertigdagentijd en de Drie dagen van Pasen: 282, 572, 579, 212 en 606. In de meeste gevallen bewerkingen per couplet, van een- tot vierstemmig.

Muziek voor de Veertigdagentijd en Pasen: kijk in de webwinkel.