Op 13 februari 2016 houden we een gemeentezangmorgen uit het nieuwe liedboek met deelnemers van de Basiscursus Cantor.

Samen zingen 13 feburari 2016 Nieuwegein Zuid De Rank DEF 2 2 xSamen zingen 13 feburari 2016 Nieuwegein Zuid De Rank DEFx