Muziek bij het kerkelijk jaar: Veertigdagentijd

Psalmen

 • LB 25 [Ps. 25]: Jaap Hillen, Keervers bij Psalm 25 (1) [t. Ps. 25,16] – SATB || In: Keerverzen bij de Psalmen || uitg. 208
 • LB 25 [Ps. 25]: Jaap Hillen, Keervers bij Psalm 25 (2) [t. Ps. 25,15) – SATB || In: Keerverzen bij de Psalmen || uitg. 208
 • LB 43 [Ps. 43]: Jaap Hillen, Keervers bij Psalm 43) [t. Ps. 43,5b) – SABar + or || In: Keerverzen bij de Psalmen || uitg. 208
 • LB 122 [Ps. 122]: Jaap Hillen, Keervers bij Psalm 122 [t. Jes. 66,10a) – SATB || In: Keerverzen bij de Psalmen || uitg. 208

Liedbewerkingen

 • LB 537 [TT 146]: ‘Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft – SATB + or; Gerard Beemster || In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203
 • LB 539 [TT 58]: ‘Jezus, diep in de woestijn’ – S + or + mel.instrument; Arjan van Baest || In: Tussentijds Cantorijbundel I || uitg. 206 
 • LB 550: Verheug u, Gij dochter van Sion’SATB; Willem Datema || In: De intocht in Jeruzalem  || uitg. 143
 • LB 556 [TT 145]: Alles wat over ons geschreven is’ – SABar; Gerrit de Marez Oyens || In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203
 • LB 561: ‘O Liefde die verborgen zijt’ – SATB, gemeente, or + (zangpartita); Adriaan C. Schuurman || O liefde die verborgen zijt || uitg. 135
 • TT 61: ‘Klim in de hoogste bomen’SA (a), SSA (b); Arjen Leistra || In: Tussentijds Cantorijbundel I || uitg. 206 
 • TT 86: Die rechtens God gelijk’ – SABar; Herbert Janssens || In: Tussentijds Cantorijbundel I || uitg. 206 
 • TT 150: ‘Mijn ogen zijn gevestigd’SABar; Patrick van der Linden || In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203
 • TT 152a: ‘Wie zal voor God verschijnen?’ – SABar; Nico Verrips ||  In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203
 • TT 152b: ‘Wie zal voor God verschijnen?’SABar; Willem Datema ||  In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203
 • TT 153: ‘Dit is een dag van zingen’ (cf. Heinrich Schütz) – SATB; Heinrich Schütz ||  In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203
 • TT 157: Gedenken wij dankbaar de daden des Heren’SABar; Karel de Wolf || In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203

Motetten e.a.

 • Melchior Franck, ‘Zalig is de schoot’ (Lc. 11,27-28) – SATB || In: Melchior Franck, Motetten dl II (met Nederlandse tekst). 
 • Melchior Franck, Toen alle mensen het teken zagen’ (Joh. 6,14) – SATB || In: Melchior Franck, Motetten dl. I (met Nederlandse tekst)
 • Melchior Franck, ‘Voorwaar, hij droeg onze ziekten’ – SATB || In: Melchior Franck, Motetten dl. I (met Nederlandse tekst)
 • Willem Datema, ‘De intocht in Jeruzalem’ – evangelist, SATB + or || De intocht in Jeruzalem  || uitg. 143
 • Roel Smit, ‘Uit het dagboek van de Emmausgangers’ (t. Jan van Opbergen) – SATB + gemeente || Uit het dagboek van de Emmausgangers || uitg. 137
 • Willem Vogel, ‘Ik zal de weg van Uw geboden lopen’SATB || In: 10 motetten voor het kerkelijk jaar || uitg. 127

Canons

 • ‘When Jesus wept’ (William Billings) – canon voor 4 stemmen || In: Canonboek: nr. 38 || uitg. 136
 • ‘Hij is verrezen en gaat ons voor’canon voor 4 gelijke stemmen || In: Uit het dagboek van de Emmausgangers || uitg. 137