Muziek bij het kerkelijk jaar: Pinksteren

‘Vlammen zijn er vele’ is een van de cadeautjes uit het Liedboek 2013. Een lied met Zweedse wortels, vertaald door Coen Wessel. Een lied over vele vlammen maar één licht, vele ranken maar één wijnstok, vele gaven maar één Geest. Kortom een lied over eenheid in verscheidenheid: ‘wij zijn één in Christus’. 

In het liedboek staat het, onder nummer 970, in de rubriek Samen leven – Kerk. Maar ook is het een prachtig lied voor de Pinksterzondag. In de koorbundel bij het liedboek is een vierstemmige zetting van Christiaan Winter opgenomen. In uitgave 209e van Kerkzang.nl zijn drie bewerkingen te vinden als samenhangend geheel, zodat de zettingen mee kleuren met de tekst. De twee slotcoupletten zijn voor de gemeente. VOORBEELD

 
HIeronder een overzicht van muziek voor Pinksteren uit het fonds van Kerkzang.nl. Bij een aantal stukken kunt u doorklikken naar een VOORBEELD. 

 
Liedbewerkingen
 • Als alle hoop vervlogen is (m. Sebastiaan ’t Hart)- SATB. In: Tussentijds Cantorijbundel II: nr. 179  || uitg. 203 VOORBEELD
 • De aarde is vervuld (m. Gerrit de Marez Oyens) – S/allen + klokkenspel + gitaar + tamboerijn + pauk || uitg. Jubilate J 223 – VOORBEELD || Liedboek 2013: gez. 650
 • De aarde is vervuld (m. Gerrit de Marez Oyens) – SATB || uitg. Laetare 406  || Liedboek 2013: gez. 650
 • De Geest van God waait als een wind (m. Sebastiaan ’t Hart) – SATB. In:Tussentijds Cantorijbundel II: nr. 178  || uitg. 203 – VOORBEELD || Liedboek 2013: gez. 691
 • Gods adem die van boven kwam (m. Joachim à Burck) – SATB || uitg Laetare 338 || Liedboek 1973: gez. 246
 • ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest (m. Elske te Lindert) – SA + or/pi. In: Tussentijds Cantorijbundel II: nr. 182 || uitg. 203 || Liedboek 2013: gez. 683
 • Kom, Heilige Geest, Here God (m. naar Joachim Decker, 1604) – SATB || uitg. Laetare 415 || Liedboek 1973: gez. 240 
 • Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer. In: Juul Ouwehand, Koraal -Triptiek: cantate voor 3 koren, gemeente, orgel en div. instr. [gez. 237, gez. 224, ps 87 || uitg. 132 || Liedboek 2013: gez. 360, gez. 659, ps 87
 • Kom Schepper God, o Heilige Geest (m. Gerrit Baas) – SAT/B; in: Een feest van vijftig dagen: gez. 239 || uitg. 200 || Liedboek 2013: gez. 670
 • Kondigt het jubelend aan. In: Juul Ouwehand, Koraal -Triptiek: cantate voor 3 koren, gemeente, orgel en div. instr. [gez. 237, gez. 224, ps 87 || uitg. 132 || Liedboek 2013: gez. 360, gez. 659, ps 87
 • Nu bidden wij de Heilige Geest –  (a) 1-stemmig + 2 mel.instr., (b) SATB. In: Een feest van vijftig dagen: gez. 241  || uitg. 200 || Liedboek 2013: gez. 672
 • Nu bidden wij de Heilige Geest (m. Caspar Othmayr). In: Caspar Othmayer, Bicinia : nr. 11  || uitg. 142 || Liedboek 2013: gez. 672
 • O God die op het Pinksterfeest (m. Nico Verrips) – (a) SATB, (b) SAT/B. In: Een feest van vijftig dagen: gez. 84 || uitg. 200 || Liedboek 2013: gez. 674
 • Toen eenmaal God ter neder kwam (m. Gert de Boer) – (a) SAT/B, (b) S/AT/B + or. In: Een feest van vijftig dagen: gez. 243   || uitg. 200
 • Vlammen zijn er vele (m. Bernard Leste)  – 1: SATB | 2: SATB | 3: SATB | 4 – 5: allen || uitg. 209e – VOORBEELD || Liedboek 2013: gez. 970 
 • Wat zijn de goede vruchten (m. Adriaan C. Schuurman) – SATB. In: Een feest van vijftig dagen: gez. 252 || uitg. 200 || Liedboek 2013: gez. 841
 • Wat zijn de goede vruchten (m. Jan van Biezen) – SATB || uitg. Laetare 343 || Liedboek 2013: gez. 841
 • Zij zit als een vogel, broedend op het water (m. Gerrit Baas) – (a) 1-st + or, (b) SATB. In: Een feest van vijftig dagen: gez. 183 || uitg. 200 || Liedboek 2013: gez. 701 – VOORBEELD

Canons 

 • Nu bidden wij de heilige Geest  (m. Hermann Euler)  – canon voor 3 stemmen óf 2 stemmen met ostinato. In: Canonboek: nr. 55 || uitg. 136 || Deze canon kan mooi gecombineerd worden met gez. 672 uit Liedboek 2013
 • Veni Sancte Spiritus (m. Willem Vogel) – canon voor 3 stemmen. In: Canonboek: nr. 71 || uitg. 136 

Antifonen

 • Een feest van vijftig dagen: Antifoon bij Psalm 68 – SATB  || uitg. 200
 • Jaap Hillen: Keervers bij Psalm 68A[t.: Wijsh. 1,7a] – SATB || In: Keerverzen bij de Psalmen; uitg. 208
 • Jaap Hillen: Keervers bij Psalm 68 B [t.: Wijsh. 1,7a] – SATB + or || In: Keerverzen bij de Psalmen; uitg. 208
 • Juul Ouwehand: Antifoon bij Psalm 68 [t: Wijsh. 1,7 Ps. 68,1.7] || In: Antifonarium voor de honderddagentijd
 • Juul Ouwehand: Antifoon bij Psalm 68 [t: Ps. 68,5] || In: Antifonarium voor de honderddagentijd
Liturgische gezangen
 • Hennie Vrienten, ‘Ruimte waar het licht kan komen, wind kan waaien…’. In: Ruimte waar het licht kan komen – allen + SATB + pi || uitg. nr. 205
 • Tom Löwenthal (t. H. Oosterhuis), Missa Solemnis: nr. 3: ‘Herschep ons hart’ – SATB  + or  + pi + allen || uitg. 202 – VOORBEELD
 • Maurice Pirenne (t. A. Govaart),  ‘Allelujavers’, ‘Epiclese over de gaven’, ‘Epiclese over de gelovigen’ – SATB + or. In: Bouwstenen voor liturgische vieringen: || uitg. 201 – VOORBEELD
 • ‘Pinksterlitanie’ (m. Gerard Scheepers) – ‘dl. II uit Litanie van de heilige Geest’ – voorz., koor/allen + or. In:  Een feest van vijftig dagen || uitg. 200 – VOORBEELD
Motetten e.a.
 • Gerrit Baas, ‘En het zal gebeuren in de laatste dagen’. (evangeliemotet, Hand. 2,17-18) – 1-stemmig + o; in: Een feest van vijftig dagen || uitg. 200 
 • Melchior Franck, Motetten I: ‘Wie mij liefheeft’ (Joh. 14,23) – SATB || uitg.jr 1999
 • Melchior Franck, Motetten II: ‘Ja, zo had God de wereld lief’ (Joh. 3,16) || uitg.jr. 2004
 • Hans Leeuwenhage (t. Jannet Delver),’Woord door klank, door heiligheid aangeraakt’  – SATB + fl + pi || in: Door heiligheid aangeraakt. Drie koorliederen; uitg. 211
 • Hans Leeuwenhage (t. Henriette Roland Holst),De zachte krachten’  – SATB + fl + pi || in: Door heiligheid aangeraakt. Drie koorliederen; uitg. 211
 • Juul Ouwehand, ‘Koraaltriptiek. Cantate voor 3 koren, gemeente, orgel en div. instr.’ [gez. 237, gez. 224, ps 87 || uitg. 132 || Liedboek 2013: gez. 360, gez. 659, ps 87
 • Adriaan C. Schuurman, ‘Uw adem heeft mij gewekt’ – SATB || in: 10 Motetten voor het kerkelijk jaar; uitg. 127 / Cantate C 4 

Kinderen

 •  ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest (m. Elske te Lindert) – SA + or/pi; in: Tussentijds Cantorijbundel II: nr. 182 || uitg. 203 || Liedboek 2013: gez. 683