Muziek bij het kerkelijk jaar: Advent

Festival of Lessons and Carols

 • A Festival of Lessons and Carols: ADVENTSDIENST || In: A Festival of Lessons and Carols, p. 8-30|| uitg. 207

Psalmen

 • LB 80 ‘O God, o God herstel ons’  (antifoon bij Psalm 80)SABar; Jaap Hillen || In: Jaap Hillen, Keerverzen bij de psalmen || uitg. 208
 • LB 85a (TT 35) ‘Nu mag uw land onder uw glimlacht liggen’ – SA/TB; Marc van den Broeck || In: Tussentijds Cantorijbundel I || uitg. nr. 206
 • LB 85 Dit zegt de HEER: Gedachten van vrede (antifoon bij Ps. 85; Jer. 29: 11) – SATB + or; Jaap Hillen || In: Jaap Hillen, Keerverzen bij de psalmen || uitg. 208

Cantica

 • LB 157a (TT 68) ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’ – SSA; Herbert Janssens || In: Tussentijds Cantorijbundel I || uitg. 206

Liedbewerkingen

 • LB 433 (LvK 122) ‘Kom tot ons, de wereld wacht’  – twee (gelijke)stemmen; Caspar Othmayr || In: Caspar Othmayr, Bicinia || uitg. 142
 • LB 433 (LvK 122) ‘Kom tot ons, de wereldwacht’  – liedcanon voor 2 stemmen; Siegfried Reda || In: Canonboek: nr. 38 || uitg. 136
 • LB 455 (LvK 130), ‘De nacht is haast ten einde’ – liedcanon voor 3 stemmen; Manfred Schlenker In: Korte Liturgische Gezangen voor Advent, Kerst en Epifanie || uitg. nr 145
 • LB 452 (TT 129) ‘Als tussen licht en donker’ – SSATB; Gerrit Baas || In: Cantorijbundel Tussentijds dl. 2 || uitg. 203
 • LB 453 (TT132) ‘Wachters van de tijd’ – SSA (a) VM (b); Paul Steegmans || In:Tussentijds Cantorijbundel 2 || uitg. 203
 • LB 454 (TT 135) ‘De mensen die gaan in het duister’ – 1-stemmig + instr. bovenstem; Bert van Kooten || In:Tussentijds Cantorijbundel 2 || uitg. 203
 • LB 459 (TT 50) ‘Ik breng een rechter aan het licht’ – SAT/B; Gerrit Baas || In: Tussentijds Cantorijbundel I || uitg. nr. 206
 • LB 460 (TT133) ‘De nacht loopt ten einde’ – SATB; Gerrit Baas || In:Tussentijds Cantorijbundel 2 || uitg. 203
 • LB 461 (TT 131) ‘Wij wachten op de koning’ – tweestemmig; Christiaan Winter || In:Tussentijds Cantorijbundel 2 || uitg. 203
 • TT 130: ‘Verheft uw hart, weest wel gemoed’ – SAT/B; Gerrit Baas || In:Tussentijds Cantorijbundel 2 || uitg. 203
 • TT 134 ‘Scheur toch de wolken weg en kom’ – SATB; Willem Datema || In:Tussentijds Cantorijbundel 2 || uitg. 203

Motetten

 • Melchior Franck, ‘Hosianna, de Zoon van David’ (Mt 21,9) – SATB || In: Melchior Franck, Motetten dl. I (met Nederlandse tekst)

Canons

 • ‘De nacht is haast ten einde’ (Manfred Schlenker) – canon voor 3 stemmen;  In: Korte Liturgische Gezangen voor Advent, Kerst en Epifanie || uitg. nr 145
 • ‘Kom tot ons, de wereld wacht’ (Siegfried Reda) – canon voor 2 stemmen || In: Canonboek: nr. 38 || uitg. 136
 • ‘Ostende nobis Domine’ (Ps 85,8) (Jacques Berthier)  – 2 canons voor 2 stemmen || In Canonboek: nr. 59 || uitg. 136

Liturgische gezangen

 • Psalmverzen bij het Halleluja – 1-stemmig || In: Korte Liturgische Gezangen voor Advent, Kerst, Epifanie || uitg. 145
  • Ps. 24: 7 – bij DB 47, 48 en 51
  • Ps. 122: 1 – bij DB 43
  • bij DB 45
  • bij DB 52
  • Joh. 1: 23 – bij DB 42, 46, 47 en 50
  • bij DB 46 en 50
 • Evangelieacclamaties – 1-stemmig + or; Gerrit Baas || In: Korte Liturgische Gezangen voor Advent, Kerst, Epifanie || uitg. 145
  • Lc. 1: 47
  • Mt. 21: 9
 • Inleiding op de gebeden – SATB; Bernard Renooij || In: Korte Liturgische Gezangen voor Advent, Kerst, Epifanie || uitg. 145
 • Acclamaties bij de voorbeden – 1-st. + or (a en b), gemeente, kinderkoor en SATB/orgel (c) || In: Korte Liturgische Gezangen voor Advent, Kerst, Epifanie || uitg. 145