Muziek bij het kerkelijk jaar: Vijftigdagentijd

afkortingenLB = Liedboek 2013 | TT = Tussentijds | LvK = Liedboek 1973

Psalmen
 • Gerrit Baas: Antifoon bij Psalm 27 – S + or || In: Een feest van vijftig dagen. Muziek voor de Paastijd; uitg. 200
 • Heinrich Schütz (Becker Psaler 1661), ‘God heeft zijn woord gegeven’ (t. Joke Ribbers) || In: Een feest van vijftig dagen. Muziek voor de Paastijd || uitg. 200
 • Jaap HillenKeervers bij Psalm 66 – SATB || In: Keerverzen bij de Psalmen; uitg. 208
 • Gerrit van Poppel: Antifoon bij Psalm 81 – SATB || In: Een feest van vijftig dagen. Muziek voor de Paastijd || uitg. 200
 • ‘Zingt voor de Heer een nieuw gezang’ (Hans Friedrich Micheelsen) – canon bij Psalm 98,1 voor 2 stemmen || In: Canonboek: nr. 81 || uitg. 136
Liedbewerkingen
 • LB 616 [211]: Christus is opgestanden’ liedcanon voor 5 stemmen, ostinato ad libitum || In: Canonboek: nr. 10 || uitg. 136
 • LB 630 [210]: ‘Sta op, een morgen ongedacht’ – SS (a), SABar (b); Anoniem (a), Hans Friedrich Micheelsen (b) || n: Een feest van vijftig dagen. Muziek voor de Paastijd || uitg. 200
 • LB 642 [220]: ‘Zing nu de Heer! Hij zag ons aan’ – SATB; Dirk Zwart || In: Een feest van vijftig dagen. Muziek voor de Paastijd || uitg. 200
 • LB 644 [82]: ‘Terwijl wij hem bewenen’ – SS (a), SABar (b), SABar (c); (a) Jan D. van Laar, (b) Willem Mesdag, (c) Willem Mesdag || In: Een feest van vijftig dagen. Muziek voor de Paastijd || uitg. 200
 • LB 647 [TT 168]: ‘Voor mensen die naamloos’ – SABar; Gerrit Baas || In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203
 • LB 650 [223]: ‘De aarde is vervuld’ – SSS; Gerrit Baas || In: Een feest van vijftig dagen. Muziek voor de Paastijd || uitg. 200
 • LB 652 [TT 174]: ‘Zing jubilate voor de Heer’ – SA + or; J. Lerinckx || In: Tussentijds Cantorijbundel II: nr. 179  || uitg. 203
 • LB 652 [TT 174]: Zing jubilate voor de Heer – SA (a), SATB (b); (a) Henk Waardenburg, (b) Gerrit Baas ||  In: Een feest van vijftig dagen. Muziek voor de Paastijd || uitg. 200
 • LB 655 [225]: ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’  – SABar (a), SATB (b); (a) Frans Koning, (b) Gerrit Baas ||  In: Een feest van vijftig dagen. Muziek voor de Paastijd || uitg. 200
 • LB 657 [TT 175]:‘Zolang wij ademhalen’ – SATB; Gerrit Baas || In: Tussentijds Cantorijbundel II: nr. 179  || uitg. 203
 • LB 659 [224]: ‘Kondigt het jubelend aan’ – SABar; Andries Kreuzen || In: Een feest van vijftig dagen. Muziek voor de Paastijd || uitg. 200
 • LB 659 [224]: ‘Kondigt het jubelend aan’ / ‘Vocem jucundatis’ – SATB + or; Juul Ouwehand || uitg.nr. G224 || VOORBEELD
 • LvK 203: ‘Die in de dood gebonden lag’ – twee (gelijke)stemmen; Caspar Othmayr || In: Caspar Othmayr, Bicinia || uitg. 142
 • LvK 216: ‘Laat groot en klein nu vrolijk zijn ‘ – SATB + viool I & II + or + cello/bas; Paul Horn || In: Een feest van vijftig dagen. Muziek voor de Paastijd || uitg. 200
 • ‘Mateloos alleen bij de groeve staande’ / Lied van Maria Magdalena (t. Hans Mudde, m. Jan van Rossum) – SATB; Gerrit Baas. In: Een feest van vijftig dagen. Muziek voor de Paastijd || uitg. 200
 • ‘Werp het net uit’ (t. Inge Lievaart, m. Jan Pasveer) – S + or; Jan Pasveer In: Een feest van vijftig dagen. Muziek voor de Paastijd || uitg. 200

Motetten

 • Melchior Franck, ‘Wees niet zo verschrikt’ (Mc 16,6-7) – SATB || In: Melchior Franck, Motetten dl. I (met Nederlandse tekst)
 • Melchior Franck, ‘Ik ben de goede herder’ (Joh.10,14-15) – SATB || In: Melchior Franck, Motetten dl. I (met Nederlandse tekst)
 • Melchior Franck, Veel heb ik jullie nog te zeggen’ (Joh. 16,12-13) – SATB || In: Melchior Franck, Motetten dl. I (met Nederlandse tekst)
 • Ger van Poppel, ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u’ (Joh. 16,20) – SATB ||In: Een feest van vijftig dagen. Muziek voor de Paastijd || uitg. 200
 • Nico Verrips, ‘Ontvangt de heil’ge’ Geest’ (Joh. 20,22b-23) – SATB In: Een feest van vijftig dagen. Muziek voor de Paastijd || uitg. 200
 • Gerrit Baas, ‘Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt’ (Kol. 3,1-4) – SABar || In: Een feest van vijftig dagen. Muziek voor de Paastijd || uitg. 200
 • Marja van der Ploeg, ‘Alle vlees is als gras’ (1 Petr. 1: 24-25a) – S + or In: Een feest van vijftig dagen. Muziek voor de Paastijd || uitg. 200

Canons

 • ´Alleluia´ (William Boyce) – canon voor 3 stemmen || In: Canonboek: nr. 2 || uitg. 136
 • ‘Alleluia’ (Wolfgang Amadeus Mozart) – canon voor 4 stemmen || In: Canonboek: nr. 3 || uitg. 136
 • ‘Christus is opgestanden’ (Herbert Beuerle) – canon voor 5 stemmen, ostinato ad libitum; zie ook LB 616 || In: Canonboek: nr. 10 || uitg. 136
 • ‘Christus is verrezen’ (Henk Waardenburg) – canon voor 2 stemmen || In: Canonboek: nr. 11 || uitg. 136
 • ‘Jezus Christus, onze Heiland’ (Kurt Müller) – canon voor 2 stemmen || In: Canonboek: nr. 37 || uitg. 136
 • Surrexit Christus hodie’ (Adam Gumpelzhaimer) – canon voor 3 stemmen || In: Canonboek: nr. 365 || uitg. 136
 • ‘Zingt voor de Heer een nieuw gezang’ (Hans Friedrich Micheelsen) – canon voor 2 stemmen || In: Canonboek: nr. 81 || uitg. 136