Muziek bij het kerkelijk jaar: Herfst

Liedbewerkingen

Algemeen

 • LB 825 [ 86]: ‘De wereld is van Hem vervuld’ – or (a), Gemeente + ST + or (b), SABar (c), SABar (d); Gerrit de Marez Oyens || In: De wereld is van hem vervuld || uitg. 140 || VOORBEELD

Allerheiligen

 • LB 726 [109]: ‘Hoor een heilig koor van stemmen’ – cf + altblokfluit + sopraanblokfluit; Luuk van der Vegt || uitg.nr J109
 • LB 732 [TT 189]: ‘Voor de toegewijden’ – SATB; Paul Schollaert ||  In: Tussentijds Cantorijbundel II  || uitg. 203
Voleinding
 • LB 748 [279], Het duurt niet lang meer tot de tijd’ – ST; Caspar Othmayr ||  In: Caspar Othmayr, Bicinia : nr. 11  || uitg. 142 
 • LB 749 [262], Op, waakt op! zo klinkt het luide’ – SATB; Gerrit de Marez Oyens || uitg. nr. Laetare 412 || VOORBEELD
 • LB 753 [290], Er is een land van louter licht’ – SATB + or (a), S (descant voice) = or (b); Roel Smit || uitg. 131 || VOORBEELD
 • LB 760 (283), ‘Gij zijt de zin van wat wij zijn’ – SSATB of SAS (a), TB (b), ATB (c), SSA (d), SS (e), SSATB of SSA (f); Gerrit de Marez Oyens || uitg. 108 || VOORBEELD
 • LB 775 [TT 190]: Dag der dagen, als de tijden’ – SATB (a), S + or (b); Fokke de Vries ||  In: Tussentijds Cantorijbundel II  || uitg. 203
 

Canons

 • ‘Zalig zijn de doden’ (m. Heinrich Spitta) – canon voor 3 stemmen || In: Canonboek: nr. 55 || uitg. 136 
 
Motetten
 • Melchior Franck, Motetten II: ‘Heer, mijn dochter is net gestorven’ (Matteüs 9,18) – SATB || uitg.jr. 2004
 • Melchior Franck, Motetten I: ‘Zoals de bliksem uitschiet’ (Matteüs 24,27-28) – SATB || uitg.jr 1999
 • Melchior Franck, Motetten II:Kom dan, gij gezegenden van mijn Vader’ (Matteüs 25,34) – SATB || uitg.jr. 2004
 • Daan Manneke, ‘Evangeliemotet “Christe, du Lamm Gottes” (Marcus 10,46-52; B-jaar) – SABar [+ gemeente] + or || uitg. nr. 144
 • Willem Mesdag‘Naar uw heil verlang ik, o Heer’ (Psalm 119,174-175a) – SABar || uitg. nr. C6