Nieuw verschenen: werkboek voor de cantor van nu

Het nieuwe Liedboek is een grote stimulans voor het cantoraat. Het Liedboek vraagt ook om een stevige update van het cantorschap. Bij Kerkzang.nl – centrum voor de kerkzang verscheen daarom een speciale uitgave:  

De cantor in de praktijk – Cantoraat rond Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk

Deze uitgave ontstond vanuit de praktijk van de Basiscursus Cantor. De beide docenten aan deze cursus, Catrien Posthumus Meyjes en Anje de Heer, tekenen voor de inhoud.

Omslag 1 - kopie 2De cantor in de praktijk biedt op een overzichtelijke wijze praktische handreikingen en informatie. Centraal staat de overtuiging dat een cantor de gemeente wil inspireren en enthousiasmeren. Niet alleen door de uitoefening van dat wat bij de functie hoort, maar vooral ook door de manier waarop dat gebeurt. Vanuit die invalshoek komen in de dertien hoofdstukken tal van onderwerpen aan de orde: voorzingen en vooroefenen, de rol van voorzanger, stemgebruik dat is afgestemd op de context, allerlei praktische aspecten (zoals: waar sta je? microfoon? inspelen op de ruimte, teamwork), mogelijkheden uitgaande van het  Liedboek, de verschillende vormen, genres en stijlen, de mogelijkheden van psalmzingen, afstemming op de eigen praktijk. Ook is er aandacht voor muzikale afwerking en verdieping, en wordt uitgebreid ingegaan op de cantor als liturgisch-muzikaal regisseur. De bundel sluit af met een begrippenlijst en een index op de genoemde liednummers. 

De bundel is in de eerste plaats bedoeld voor cantores en andere kerkmusici, maar ook voorgangers kunnen er zonder meer hun winst mee doen. 

Boekgegevens

Anje de Heer m.m.v. Catrien Posthumus Meyjes, De Cantor in de praktijk. Cantoraat rond Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Uitgegeven door Kerkzang.nl, Amersfoort 2014; 71 pagina’s; prijs € 17,50 / donateurs 14,50. Bestellen.

Downloads