Zaterdag 21 juni jl. werd de derde Basiscursus Cantor afgesloten. Opnieuw een enthousiaste groep, opnieuw een reeks mensen die  op hun eigen plek aan de slag kunnen. Enthousiast en met nieuwe vaardigheden. En nog lang niet uitgeleerd!

Zes zaterdagochtenden kwamen de zeven cursisten samen, met Catrien Posthumus Meyjes en Anje de Heer als docent. Totaal verschillende mensen, enkele kerkmusici, twee koorzangers, een predikant, een ouderling die ook voorgaat. Samen gingen zij een intensief proces door. Dat doet wat met je, zeker als je met muziek bezig bent, met zaken die hart en ziel raken. Zeker ook als je iedere keer weer iets moet doen waar je (nog) niet vaardig in bent of waarbij je altijd weer met jezelf wordt geconfronteerd.  Het was was niet voor niets dat de cursisten na afloop van deze laatste les, gezamenlijk naar ‘het café’ gingen om ook op die manier het intensieve proces van de cursus af te sluiten en om afspraken voor vervolgcontact te maken.