Het leiden van een kinderkoor of – cantorij

Waarom een kinderkoor of kindercantorij? Dat zijn allerlei redenen voor: 

 • Een kinderkoor of kindercantorij is van groot belang uit oogpunt van gemeenteopbouw. 

 • Er is een toenemende vraag naar dirigenten van kinderkoren en -cantorijen.

 • Door te zingen raken kinderen vertrouwd met de kerkelijke vieringen, met liturgie en kerkmuziek.

Waarom een cursus voor het leiden van zo’n koor? Ook daar zijn allerlei redenen voor. De volgende twee zijn het belangrijkste: 

  • Het leiden van een kinderkoor is een vak apart.
  • Het in stand houden van een kinderkoor is soms lastiger dan het opzetten ervan.
 

Om al deze redenen organiseert Kerkzang.nl de Oecumenische Praktijkcursus Het leiden van een kinderkoor of kindercantorij.

Onder leiding van Catrien Posthumus Meyjes, ervaren (kinder)koordirigent, wordt gedurende tien zaterdagochtenden gewerkt aan dirigeertechniek, stemvorming, repertoirekennis, methodiek en liturgie. Allerlei aspecten komen daarbij aan de orde: technische vaardigheden (zoals het slaan van diverse maatsoorten, liedleiding, het omgaan met ritmiek, melodiek en meerstemmigheid), praktische zaken (zoals stemvorming bij kinderen, kennis van repertoire en vindplaatsen van repertoire), didactische en methodische vaardigheden (hoe repeteer je efficiënt, hoe motiveer je kinderen, hoe organiseer je een kinderkoor en hou houdt je het in stand) en liturgie (hoe kan een kinderkoor functioneren in de viering, waar vind je informatie en materiaal). De cursus bestaat in twee vormen: een BASISCURSUS en een VERVOLGCURSUS. In de maanden januari – april 2013 vindt de BASISCURSUS plaats. 

De vorige twee afleveringen van de Oecumentische Praktijkcursus bestonden uit zeven ochtenden. Dat bleek in de praktijk duidelijk te weinig. Vandaar dat met ingang van 2013 de cursus uit tien bijeenkomsten zal beslaan. 

Voor wie?

 • (amateur-)dirigent van kinderkoren die een functie hebben in de protestantse of rooms-katholieke eredienst, of die op een andere manier in een kerkelijke context functioneren; 
 • zij die van plan zijn een kinderkoor te gaan leiden.

Basis- en Vervolgcursus

 • In de Basiscursus gaat het vooral om de basale kennis en vaardigheden. In de Vervolgcursus wordt verder gebouwd aan dat wat in de basiscursus aan bod kwam. Voor beide cursussen geldt dat er per deelnemers gewerkt aan vanuit het eigen niveau.
 • Voor deelnemers aan de Vervolgcursus is het niet verplicht eerst de Basiscursus te volgen.
 • In de Vervolgcursus wordt meer aandacht besteed aan meerstemmig zingen. Inzicht en overzicht van het notenschrift is bij deze cursus daarom van belang.

Door wie?

 • Catrien Posthumus Meyjes, cursusleider
 • Anje de Heer, docent liturgiek en algemeen
 • Annemarie de Heer, docent methodiek

Waar en wanneer?

 • De cursus wordt gegeven gedurende tien zaterdagochtenden van 10.00 – 13.15 uur
 • Waar en wanneer? Informeer bij bureau@kerkzang.nl 

Opzet

 • De cursus is oecumenisch van opzet en wordt georganiseerd in samenwerking met het Oecumenisch Platform Kinderkoorzang (NSGV, KCZB en Kerkzang.nl).

Kosten

 • worden nader bekend gemaakt

Informatie en aanmelding

Kerkzang.nl, Kon. Wilhelminalaan 3-5, 3818 HN Amersfoort, bureau@kerkzang.nl. Er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers. Plaatsing in volgorde van aanmelding.