Kerklied in een pluriforme cultuur 

Hoe gaat het bij u met het Liedboek (2013)?

Kerkzang anno heden is veel minder vanzelfsprekend dan het enkele decennia geleden was. Toen had elke kerk zijn liedbundel met eigen repertoire. Met de komst van het Liedboek was er zelfs een liedboek voor de kerken – in meervoud –  beschikbaar. Inmiddels is er het nieuwe Liedboek. Een schat aan liederen en zangvormen. Sommigen krijgen er niet genoeg van, anderen vinden het wel erg veel…

Hulp of advies nodig? Kerkzang.nl biedt u een werkbijeenkomst:

Kerkmuziek in ontwikkeling

De tijden wijzigen. Velen  zingen inmiddels uit veel meer dan één bundel. Er wordt veel vaker dan voorheen gevraagd om meer en om anders. Beleving bij het zingen is voor velen kenmerk van het ware. Vooral in dat opzicht is de tijd duidelijk veranderd. Beleving, emotie is een criterium geworden naast inhoud, tekst, muziek. Waar komt emotie bij het zingen eigenlijk vandaan? Waardoor wordt die emotie bewerkt? Tekst? Muziek? Context? Nog iets anders? Met oog op deze vragen ontwikkelde Kerkzang.nl een speciale werkbijeenkomst.

In deze werkbijeenkomst – een dagdeel van 2:30 uur – komen de genoemde aspecten aan bod: wat is er allemaal (weet je wel zeker dat je eigen beeld van het kerklied anno heden volledig is?), hoe zit het met kerkzang en emotie (weet je wel zeker dat je dat zelf helemaal in beeld hebt?). De bijeenkomst heeft een praktisch karakter.

Naast deze twee hoofdvragen kunnen veel meer zaken aan de orde komen, in overleg met degene die de werkbijeenkomst aanvraagt.

Voor wie?

De werkbijeenkomst is bestemd voor ieder die geïnteresseerd is in het kerklied. De bijeenkomst kan worden aangevraagd door een gemeente, een gemeentelijke groep (bijvoorbeeld allen die bij de kerkmuzikale en liturgische praktijk betrokken zijn), cantorijen, cantores, kerkkoren en – dirigenten etc. uit een bepaalde regio.  Kerkzang.nl  richt zich op het brede spectrum van protestantse kerken.

Door wie?

De werkbijeenkomst wordt geleid door een ter zake kundig kerkmusicus. Met de aanvrager worden eerst de wensen geïnventariseerd, en vervolgens wordt gekeken welke persoon hierbij gevraagd kan worden.

Waar?

De werkbijeenkomst wordt op locatie gegeven. Dat wil zeggen: in het eigen kerkgebouw o.i.d. Op termijn is er ook een tweede mogelijkheid, namelijk dat de bijeenkomst plaats vindt in het Davidicum, de ruimte van Kerkzang.nl  in het Oud-Katholiek Seminarie  te Amersfoort (of in de nabije omgeving).

Wanneer?

De werkbijeenkomst kan op elk moment worden aangevraagd. Datum, plaats en tijd worden in onderling overleg bepaald.

Prijs:

€ 250,–  (In de prijs zijn verrekend: basismateriaal, honorarium en kosten van de docent, bureaukosten).

Informatie en aanmelding:

Kerkzang.nl, secretariaat@kerkzang.nl (026 381 16 10) of bureau@kerkzang.nl (033 2586484)