Abonneer u op onze RSS feed
Anje de Heer

Anje de Heer

E-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
dinsdag, 12 juni 2012 09:04

Acclamaties in de zondagmorgendienst

Gerrit Baas

Acclamaties zijn bedoeld om de gemeente actief aan de liturgie te laten deelne­men; ze kunnen daarbij een uitdrukking van vreugde zijn maar evengoed een bevestiging.

Amen

Dat laatste vinden we het duidelijkst in de vorm van een gezongen 'Amen’, een beamen door de gemeente van hetgeen eraan vooraf ging.

Kyrie

Acclamaties die uitgebreider zijn dan alleen één woord, ‘Amen’, vinden we allereerst bij het Kyrie. In het Kyrie roept de kerk de Heer (Kyrios) aan om ontferming voor de nood van de wereld. Deze roep wordt beves­tigd door de kyrie-acclamatie van de gemeente.

Evangelie-acclamatie; voorbeden

Ook bij de lezing van het evange­lie treffen we een acclamatie aan. Zoals de lezing wordt ingeleid door het Halleluja-vers, zo wordt het evangelie uitgeleid door de evangelie-acclamatie. Deze evangelie-acclamatie heeft veelal het karakter van een lofprijzing en is het antwoord van de gemeente op de woorden van het evangelie. Ook bij de voorbe­den vinden we acclamaties. Juist die acclamaties maken de voorbeden tot een gemeen­schappelijk gebed van de hele gemeente.

Wisselende gezangen

De meeste acclamaties behoren tot de z.g. wisselende gezangen. Dit betekent dat ze op verschillende momenten binnen het liturgisch jaar een andere kleur'- kunnen hebben. Met name de evangelie-acclamatie zal gekleurd worden door de periode van het liturgisch jaar. Zo werken ook de acclamaties mee aan het richten van de aandacht.

De acclamaties bij de voorbeden kunnen, behalve door de perioden van het kerkelijk jaar, ook gekleurd worden door blijde of droeve gebeurtenissen in het leven van de gemeente en de wereld er omheen.

Bij deze verandering van acclamaties per periode van het liturgisch jaar zal men zich er echter terdege van bewust moeten zijn, dat de acclamatie ten allen tijde door de gemeente gezongen moet worden. Dit betekent in de eerste plaats dat zorgvuldig over­wogen moet worden, hoe dikwijls men van acclamatie wisselt. Ook betekent dit dat dat de gemeente iedere nieuwe periode van het liturgisch jaar de kans krijgt zich voor te bereiden op de 'nieuwe' acclamaties door vooroefe­ning onder leiding van de cantor. Alleen dan kan de gemeente haar actieve rol bin­nen de liturgie met vreugde vervullen.

 

Midwinterzingen

20 december 2014 in IJsselstein

Zo zag het Midwinterzingen zingen er bij de aankondiging uit: 

a-christmas-carol

Maar zo zag het er in het echt uit, op 20 december jongstleden: 

Midwinterzingen33 - kopie

In IJsselstein, in de Ontmoetingskerk kwam kinderen en tieners samen. Een deel kwam voor de knutselmiddag, georganiseerd door de gemeente van de Ontmoetingskerk. Een ander deel kwam voor het Midwinterzingen, onder leiding van Willeke Smits en Annemarie de Heer. Zestien kinderen en tieners en een boekje vol kerstmuziek onder het thema

Carols around the world

Een fotoimpressie: 

Midwinterzingen12 - kopie

Midwinterzingen16 - kopie

Midwinterzingen10 - kopie

Midwinterzingen21 - kopie

Midwinterzingen20 - kopieMidwinterzingen38 - kopie

 

dinsdag, 03 februari 2015 16:43

Uit het dagboek van de Emmausgangers

Roel Smit schreef dit werk voor koor en gemeente, bijvoorbeeld om op Pasen gezongen te worden, na de preek. De tekst is verhalend, vanuit het perspectief van de Emmausgangers; Jap van Opbergen schreef deze beeldende en verbeeldende  tekst - 'Wij hadden de hele middag door de stad geslenterd, volslagen doelloos, eigenlijk alleen maar om er even uit te zijn, omdat we het binnen niet konden uithouden met al onze herinneringen...' VOORBEELD

dinsdag, 06 januari 2015 12:02

De intocht in Jeruzalem

De evangelietekst over de intocht in Jeruzalem gezongen, door cantorij en evangelist en op de tekst zoals die te vinden is in Mt. 21,1-8 (NBG). De muziek is van Willem Datema. De uitgave bevat ook een meerstemmige zetting (SATB) van LB 55 (LvK 42), 'Verheug u, gij dochter van Sion', voor gebruik in dezelfde dienst. VOORBEELD

Voor het eerst in het Liedboek: het bekende Noorse kerstlied 'Mit hjerte alltid vanker'. In deze uitgave een bewerking van Hans van der Meijden: per couplet een eigen bewerking, van eenstemmig tot driestemmig.

VOORBEELD

dinsdag, 23 september 2014 11:13

Alternatim zingen

In de praktijk heet het 'zingen in beurtzang'. De officiële term is Alternatim zingen. En behalve dat kun je ook alternatim zingen en spelen. In deze brochure uit 1978 zet Barend Schuurman de mogelijkheden op een rijtje. Hij plaatst de praktijk ook tegen de achtergrond: waar komt het vandaan? Hoe ging het in de bloeiperiode, namelijkde 16de eeuw? Wat zijn de mogelijkheden voor de praktijk van nu? Schuurman schreef de brochure met oog op het Liedboek 1973, maar zijn aanwijzingen kunnen zonder meer toegepast worden op het Liedboek 2013. 

dinsdag, 23 september 2014 10:19

Psalmen in de liturgie

Waar komen de verschillende vormen van Psalmzingen vandaan? Koenraad Ouwens gaat terug naar de bron: psalmen in tempel en synagoge. Van daaruit kijkt hij naar de praktijk in de vroege kerk en volgt de ontwikkelingen die leidden tot de verschillende vormen van psalmodie - reciterend psalmen zingen. Hij heeft vooral oog voor de wisselwerking tussen vorm en functie. 

Onmisbaar voor ieder die betrokken is bij psalmen in de liturgie.

 

dinsdag, 23 september 2014 09:44

Het kerklied en zijn tempo

Deze brochure uit 1977 is met recht een klassieker. Hoe interpreteer je melodieën die ontstonden in voorgaande eeuwen en nú gezongen worden? Hoe doe je recht aan de melodie en de bedoelingen van de componist? Ook met de komst van het Liedboek 2013 blijft deze materie een wezenlijk onderdeel van het vak van kerkmusicus. 

Jan van Biezen, erkend deskundige, licht het toe.

 

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende > Einde >>
Pagina 4 van 7