Abonneer u op onze RSS feed
Anje de Heer

Anje de Heer

E-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
dinsdag, 02 september 2014 14:30

Cantorboek

 

Nieuw verschenen: werkboek voor de cantor van nu

Het nieuwe Liedboek is een grote stimulans voor het cantoraat. Het Liedboek vraagt ook om een stevige update van het cantorschap. Bij Kerkzang.nl – centrum voor de kerkzang verscheen daarom een speciale uitgave:  

De cantor in de praktijk - Cantoraat rond Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk

Deze uitgave ontstond vanuit de praktijk van de Basiscursus Cantor. De beide docenten aan deze cursus, Catrien Posthumus Meyjes en Anje de Heer, tekenen voor de inhoud.

Omslag 1 - kopie 2De cantor in de praktijk biedt op een overzichtelijke wijze praktische handreikingen en informatie. Centraal staat de overtuiging dat een cantor de gemeente wil inspireren en enthousiasmeren. Niet alleen door de uitoefening van dat wat bij de functie hoort, maar vooral ook door de manier waarop dat gebeurt. Vanuit die invalshoek komen in de dertien hoofdstukken tal van onderwerpen aan de orde: voorzingen en vooroefenen, de rol van voorzanger, stemgebruik dat is afgestemd op de context, allerlei praktische aspecten (zoals: waar sta je? microfoon? inspelen op de ruimte, teamwork), mogelijkheden uitgaande van het  Liedboek, de verschillende vormen, genres en stijlen, de mogelijkheden van psalmzingen, afstemming op de eigen praktijk. Ook is er aandacht voor muzikale afwerking en verdieping, en wordt uitgebreid ingegaan op de cantor als liturgisch-muzikaal regisseur. De bundel sluit af met een begrippenlijst en een index op de genoemde liednummers. 

De bundel is in de eerste plaats bedoeld voor cantores en andere kerkmusici, maar ook voorgangers kunnen er zonder meer hun winst mee doen. 

Boekgegevens

Anje de Heer m.m.v. Catrien Posthumus Meyjes, De Cantor in de praktijk. Cantoraat rond Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Uitgegeven door Kerkzang.nl, Amersfoort 2014; 71 pagina’s; prijs € 17,50 / donateurs 14,50. Bestellen.

Downloads

 

dinsdag, 24 juni 2014 08:39

Basiscursus Cantor 3

Derde Basiscursus Cantor afgerond 

Zaterdag 21 juni jl. werd de derde Basiscursus Cantor afgesloten. Opnieuw een enthousiaste groep, opnieuw een reeks mensen die  op hun eigen plek aan de slag kunnen. Enthousiast en met nieuwe vaardigheden. En nog lang niet uitgeleerd! 

Zes zaterdagochtenden kwamen de zeven cursisten samen, met Catrien Posthumus Meyjes en Anje de Heer als docent. Totaal verschillende mensen, enkele kerkmusici, twee koorzangers, een predikant, een ouderling die ook voorgaat. Samen gingen zij een intensief proces door. Dat doet wat met je, zeker als je met muziek bezig bent, met zaken die hart en ziel raken. Zeker ook als je iedere keer weer iets moet doen waar je (nog) niet vaardig in bent of waarbij je altijd weer met jezelf wordt geconfronteerd.  Het was was niet voor niets dat de cursisten na afloop van deze laatste les, gezamenlijk naar 'het café' gingen om ook op die manier het intensieve proces van de cursus af te sluiten en om afspraken voor vervolgcontact te maken. 

vrijdag, 08 november 2013 12:32

Opmaat III Geluidsopnamen

Opmaat III 

Studiedag rond Liedboek. Bidden en zingen in huis en kerk

Terugluisteren

 
De derde studiedag onder de titel OPMAAT vond plaats op 5 oktober jl., in de Bergkerk te Amersfoort. Klaas Holwerda sprak een lezing uit over de omgang met het nieuwe liedboek en dan vooral de vraag: hoe vind je de weg in de nieuwe bundel. Daarnaast waren er vijf workshops. Van de lezing en vier van de vijf workshops zijn geluidsopnamen gemaakt. Ze zijn hier te vinden: 
dinsdag, 21 mei 2013 10:40

Muziek bij het nieuwe liedboek?

Muziek bij het nieuwe liedboek?

Een nieuw liedboek, een nieuw geluid, een nieuwe uitgavenreeks

25 meI 2013: Liedboek, bidden en zingen in huis en kerk wordt in gebruik genomen. Er is een nieuwe wereld te ontdekken. Dat geldt voor iedereen die het nieuwe liedboek in de hand zal nemen, maar het geldt in het bijzonder voor de musici in de liturgie. Het nieuwe liedboek bevat behoorlijk wat bekende gezangen, maar ook veel nieuwe. Waar vind je repertoire voor koor, cantorij of zanggroep, voor orgel of piano? 
 
Gelukkig is er tegelijk met het liedboek een koor-/cantorboek en een bundel met begeleidingen. 
Kerkzang.nl start daarnaast met een losbladige reeks van bewerkingen voor koor en cantorij bij de liederen uit het nieuwe liedboek. Het gaat om stukken die een aanvulling vormen op dat wat het koorboek biedt, bewerkingen speciaal voor kinderkoor/-cantorij, muziek voor gelijk stemmen of voor de kleine cantorij (SAT/B), zettingen per couplet et cetera.  
 
De bewerkingen zullen steeds in setjes van ongeveer 6 gezangen verschijnen. De eerste reeks is nu verkrijgbaar: een of meer bewerkingen bij elk van de volgende vijf liederen: 
 

Lied 

componist 

bezetting 

 172 Een rijke man, een man van niets (uitg. 209a)

 Arjen Leistra

 S1S2 piano

 246b De maan is opgekomen (uitg. 209b)

 Gerrit Baas

 S1S2 

 253 De zon daalt in de zee (uitg. 209c)

 Gerrit Baas

 SAB | SAB

 663 Al heeft Hij ons verlaten (uitg. 209d)

 Hans-Hermann Kurig

 SAB | allen

 970 Vlammen zijn er vele (uitg. 209e)

 Bernard Leste

 SATB | SATB | SATB | allen

 

PRIJS:

€ 5,- per afzonderlijk lied | € 15,- voor de hele reeks | € 12,50 voor de hele reeks (donateurs). In alle gevallen incl. het recht tot 30x kopiëren voor eigen gebruik. 
 

Bestellen :  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Voor alle 5 stukken vermeldt 'uitg. nr. 209'. Voor afzonderlijke stukken vermeldt behalve 'uitg. nr. 209' ook a/b/c/d/e. 

De volgende reeksen zijn gewijd aan: 

Advent, Kerst, Jaarwisseling & Epifanie.

Geef uw e-mailadres aan ons door (via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ), en u wordt op de hoogte gehouden. 

 

 

donderdag, 21 februari 2013 14:22

Rome

  Diaconale werk- en muziekweek  in  Rome 

Een bijzonder samenwerkingsproject tussen Kerkzang.nl en Livingstone Reizen. Binnenkort meer informatie. Bekijk nu vast de flyer

woensdag, 15 februari 2012 14:35

Begunstiger worden?

 • Begunstigers ondersteunen  Kerkzang.nl. Zij maken onze activiteiten mede mogelijk. 
 • Begunstigers krijgen minimaal viermaal per jaar de digitale nieuwsbrief. 
 • Begunstigers ontvangen minimaal driemaal per jaar bij de nieuwsbrief een digitaal muziekblad. 
 • Begunstigers kunnen rekenen op een korting op nieuwe uitgaven. 
 • Begunstigers worden per mail op de hoogte gehouden van onze activiteiten. 
Voor € 22,50 per jaar bent u begunstiger. U kunt zich aanmelden  via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Informatie: 033 2586484. 
 
dinsdag, 03 februari 2015 14:45

Canonboek omnummertabel

Kopie van Canonboek omnummertabel defCanonboek: omnummeren

naar Liedboek 2013? 

Download

de omnummertabel

 

Askruisje ~palmtak afbeeldingMuziek bij het kerkelijk jaar:

Veertigdagentijd

Een overzicht van repertoiresuggesties

Kijk hier

woensdag, 10 december 2014 14:20

Muziekblad 14 scroller

Kopie van Muziekbladen nr. 14 december 2014 2Nieuw verschenen: 

Muziekblad nr. 14: 

LB 480 'Ik wandel in gedachten'

Meer informatie

dinsdag, 02 september 2014 14:10

Cantorboek

Omslag 1 - kopieNIEUW VERSCHENEN: 

De cantor in de praktijk - Cantoraat rond het liedboek

Lees meer... [of bestel gelijk]

dinsdag, 03 juni 2014 09:11

KMDJ Fotoimpressie

 Hier zijn ze, 

 alle deelnemers van de KMDJ 2014

 Bekijk hier een foto-impressie

 en lees ook het verslag

donderdag, 07 maart 2013 15:51

Cursus Liedboek

 Cursussen rond nieuw Liedboek

voor kerkmusici (amateurs) en anderen 

Lees hier verder 
of download gelijk de cursusbrochure
dinsdag, 11 november 2014 11:09

Midwinterzingen dec 2014 scroller

christmas-carol - kopieMidwinterzingen 2014 

20 december in IJsselstein

Een terugblik? 

kijk dan hier

donderdag, 07 maart 2013 15:19

Cursussen voor amateurmusici

Cursussen 

met oog op Liedboek, bidden en zingen in huis en kerk

& 

de kerkmuzikale praktijk 

anno nu 

 

Nu het nieuwe protestantse liedboek, Liedboek, bidden en zingen in huis en kerk verschenen is presenteren wij met trots de WERKPLAATS VOOR KERKMUZIEK. Onder deze naam presenteren vier kerkmuziekorganisatie en een kerk cursussen voor ieder die werkzaam is op het terrein van liturgische muziek. Het zijn Kerkzang.nl, de Koninklijke Vereniging van Organisaten en Kerkmusici, de Stichting Nieuwe Kerkmuziek, de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici en de Protestantse Kerk in Nederland. 

dinsdag, 26 februari 2013 16:41

Basiscursus Cantor

Basiscursus Cantor

In het nieuwe liedboek - Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk - is veel repertoire te vinden waarbij een voorzanger nodig is. Anders gezegd: bij veel gezangen uit het nieuwe liedboek heb je een cantor nodig die voorzanger is en daarbij in wisselwerking met de gemeente zingt. Hoe word je zo'n cantor? 

Het nieuwe liedboek brengt vanzelfsprekend veel nieuwe repertoire. Over de omgang daarmee vindt u elders op deze site meer informatie, maar hier is één ding van belang: iemand zal de gemeente hierin moeten voorgaan en vooral begeleiden en enthousiasmeren, en de cantor-voorzanger is daarvoor de aangewezen persoon. Hoe word je zo'n cantor? 

Voor ieder die zich in deze aspecten van het cantorschap wil verdiepen is de Basiscursus Cantor bestemd. Catrien Posthumus Meyjes, cantrix van de Grote Kerk te Dordrecht, en Anje de Heer, staffunctionaris van Kerkzang.nl, verzorgen samen deze cursus.

Het leiden van een kinderkoor of - cantorij

Waarom een kinderkoor of kindercantorij? Dat zijn allerlei redenen voor: 

 • Een kinderkoor of kindercantorij is van groot belang uit oogpunt van gemeenteopbouw. 

 • Er is een toenemende vraag naar dirigenten van kinderkoren en -cantorijen.

 • Door te zingen raken kinderen vertrouwd met de kerkelijke vieringen, met liturgie en kerkmuziek.

Waarom een cursus voor het leiden van zo'n koor? Ook daar zijn allerlei redenen voor. De volgende twee zijn het belangrijkste: 

 • Het leiden van een kinderkoor is een vak apart.
 • Het in stand houden van een kinderkoor is soms lastiger dan het opzetten ervan.
 •  

Om al deze redenen organiseert Kerkzang.nl de Oecumenische Praktijkcursus Het leiden van een kinderkoor of kindercantorij.

Muziek bij het kerkelijk jaar: Veertigdagentijd

Meer informatie over de uitgaven die hieronder worden genoemd is te vinden in onze catalogus

Psalmen

 • LB 25 [Ps. 25]: Jaap Hillen, Keervers bij Psalm 25 (1) [t. Ps. 25,16] - SATB || In: Keerverzen bij de Psalmen || uitg. 208
 • LB 25 [Ps. 25]: Jaap Hillen, Keervers bij Psalm 25 (2) [t. Ps. 25,15) - SATB || In: Keerverzen bij de Psalmen || uitg. 208
 • LB 43 [Ps. 43]: Jaap Hillen, Keervers bij Psalm 43) [t. Ps. 43,5b) - SABar + or || In: Keerverzen bij de Psalmen || uitg. 208
 • LB 122 [Ps. 122]: Jaap Hillen, Keervers bij Psalm 122 [t. Jes. 66,10a) - SATB || In: Keerverzen bij de Psalmen || uitg. 208

Liedbewerkingen

 • LB 537 [TT 146]: 'Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft' - SATB + or; Gerard Beemster || In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203
 • LB 539 [TT 58]: 'Jezus, diep in de woestijn' - S + or + mel.instrument; Arjan van Baest || In: Tussentijds Cantorijbundel I || uitg. 206  
 • LB 550: 'Verheug u, Gij dochter van Sion' - SATB; Willem Datema || In: De intocht in Jeruzalem  || uitg. 143
 • LB 556 [TT 145]: 'Alles wat over ons geschreven is' - SABar; Gerrit de Marez Oyens || In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203
 • LB 561: 'O Liefde die verborgen zijt' - SATB, gemeente, or + (zangpartita); Adriaan C. Schuurman || O liefde die verborgen zijt || uitg. 135
 • TT 61: 'Klim in de hoogste bomen' - SA (a), SSA (b); Arjen Leistra || In: Tussentijds Cantorijbundel I || uitg. 206 
 • TT 86: 'Die rechtens God gelijk' - SABar; Herbert Janssens || In: Tussentijds Cantorijbundel I || uitg. 206 
 • TT 150: 'Mijn ogen zijn gevestigd' - SABar; Patrick van der Linden || In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203
 • TT 152a: 'Wie zal voor God verschijnen?' - SABar; Nico Verrips ||  In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203
 • TT 152b: 'Wie zal voor God verschijnen?' - SABar; Willem Datema ||  In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203
 • TT 153: 'Dit is een dag van zingen' (cf. Heinrich Schütz) - SATB; Heinrich Schütz ||  In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203
 • TT 157: 'Gedenken wij dankbaar de daden des Heren' - SABar; Karel de Wolf || In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203

Motetten e.a.

 Canons

 • 'When Jesus wept' (William Billings) - canon voor 4 stemmen || In: Canonboek: nr. 38 || uitg. 136
 • 'Hij is verrezen en gaat ons voor' - canon voor 4 gelijke stemmen || In: Uit het dagboek van de Emmausgangers || uitg. 137
dinsdag, 07 oktober 2014 13:44

Muziek bij het kerkelijk jaar: Kersttijd

Muziek bij het kerkelijk jaar: Kersttijd

Door op het uitgavenummer bij elke titel te klikken verschijnen meer gegevens over de uitgave. 

BESTELLEN: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Festival of Lessons and Carols 

 • A Festival of Lessons and Carols: KERSTDIENST || In: A Festival of Lessons and Carols, p. 30-61 || uitg. 207

Vespers

Psalmen

woensdag, 26 november 2014 00:00

Muziek bij het kerkelijk jaar: Epifaniëntijd

Muziek bij het kerkelijk jaar: Epifaniëntijd

Door te klikken op het uitgavenummer verschijnt meer informatie over de uitgave. 

afkortingenLB = Liedboek 2013 | TT = Tussentijds | LvK = Liedboek 1973

BESTELLEN:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  

Festival of Lessons and Carols 

 • A Festival of Lessons and Carols: EPIFANIËNDIENST || In: A Festival of Lessons and Carols, p. 64-90 || uitg. 207

Liedbewerkingen

dinsdag, 02 september 2014 11:12

Canon voor de startzondag

 

Hoofd in de wolken, 

voeten op aarde. 

Dromen, denken, doen!

Leef het visioen. 

Nu!

Jasja Nottelman en Hans Leeuwenhage, beide verbonden aan de Oecumenische Studentengemeente EUG te Utrecht, schreven samen een canon, Jasja de tekst, Hans de melodie. Zij schreven de canon voor een EUG-gemeenteweekend, Hemelvaart 2014. Maar met oog op de Startzondag 2014 is de canon nu ook als Muziekblad (nr. 13) bij Kerkzang.nl verschenen. Het PKN-thema van de startzondag is dit jaar ''Met hart en ziel - vieren en verbinden", en aan die invalshoek geeft de canon een eigen glans: 'Leef het visioen. Nu!'

De canon kan op verschillende manieren worden gezongen: van tweestemmig a capella tot vierstemmig met piano en fluit. 

Prijs: € 3,- (inclusief het recht tot 30x kopiëren). 

VOORBEELD

Bestellen: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende > Einde >>
Pagina 1 van 7