Abonneer u op onze RSS feed
Toon items op tag: Kerklied
dinsdag, 23 september 2014 11:13

Alternatim zingen

In de praktijk heet het 'zingen in beurtzang'. De officiële term is Alternatim zingen. En behalve dat kun je ook alternatim zingen en spelen. In deze brochure uit 1978 zet Barend Schuurman de mogelijkheden op een rijtje. Hij plaatst de praktijk ook tegen de achtergrond: waar komt het vandaan? Hoe ging het in de bloeiperiode, namelijkde 16de eeuw? Wat zijn de mogelijkheden voor de praktijk van nu? Schuurman schreef de brochure met oog op het Liedboek 1973, maar zijn aanwijzingen kunnen zonder meer toegepast worden op het Liedboek 2013. 

Gepubliceerd in Brochures / boeken
dinsdag, 23 september 2014 09:44

Het kerklied en zijn tempo

Deze brochure uit 1977 is met recht een klassieker. Hoe interpreteer je melodieën die ontstonden in voorgaande eeuwen en nú gezongen worden? Hoe doe je recht aan de melodie en de bedoelingen van de componist? Ook met de komst van het Liedboek 2013 blijft deze materie een wezenlijk onderdeel van het vak van kerkmusicus. 

Jan van Biezen, erkend deskundige, licht het toe.

 

Gepubliceerd in Brochures / boeken
dinsdag, 09 september 2014 09:18

De cantor in de praktijk

Wat betekent het Liedboek 2013 voor de cantor? Vanuit de praktijk van de Basiscursus Cantor ontstond deze uitgave: een werkboek over het cantoraat rond het Liedboek2013, met tal van praktische handreikingen.

Aan de basis van dit boek ligt de overtuiging dat de cantor, wat zijn of haar taken ook zijn, de gemeente moet (mag) inspireren en stimuleren in liturgisch-muzikaal opzicht.

 

Gepubliceerd in Brochures / boeken

Denk je bij 'Do re mi' alleen aan 'Do, a deer, a female deer...'? Dan wordt het tijd om dit standaardwerk te lezen. Ina Lohr is de grande dame van de solmisatie, de kerktoonsoorten en de hexachorden. Zij ontdekte ze niet - dat deden kerkmusici van eeuwen her. Wel herontdekte zij ze en daarmee was zij van grote invloed op de ontwikkeling van de kerkmuziek en het kerklied in de tweede helft van de 20ste eeuw. Ieder die bij het kerklied betrokken is, zou haar boek moeten lezen. 

'Merkwaardig genoeg interesseert ons gewoonlijk alleen de eigennaam, waardoor we de toon 'vinden' kunnen; om de functie bekommeren we ons hoogsten in de theorie, om precies te zijn: in de analyse. Toch is de bekendheid met toonfuncties, zeker voor de vokale muziek zonder instrumentale begeleiding, van essentieel belang'. 

Gepubliceerd in Brochures / boeken
dinsdag, 10 augustus 2010 11:42

Mi-Fa est tota musica

Henk Waardenburg, leerling van Ina Lohr, schreef een vereenvoudigde versie van Ina Lohrs Solmisatie en kerktoonsoorten. Hij verwerkte daarin zijn jarenlange ervaring in het muziekvak, het werken met kinderen, studenten en volwassenen en onderwijs aan vakmensen en amateurs. 

'Het solmiseren is geen doel in zichzelf. Maar solmiserend kan met  beter voelen - door de tonen te benoemen - dat bijvoorbeeld de ene kwart de andere niet is: do-fa is bepaald iets anders dan re-so of mi-la. En de kleine terts re-fa 'doet' iets anders dan de kleine terts so-mi.'

Gepubliceerd in Brochures / boeken