Abonneer u op onze RSS feed

Nieuws

Cantorboek

Afdrukken
PDF

 

Nieuw verschenen: werkboek voor de cantor van nu

Het nieuwe Liedboek is een grote stimulans voor het cantoraat. Het Liedboek vraagt ook om een stevige update van het cantorschap. Bij Kerkzang.nl – centrum voor de kerkzang verscheen daarom een speciale uitgave:  

De cantor in de praktijk - Cantoraat rond Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk

Deze uitgave ontstond vanuit de praktijk van de Basiscursus Cantor. De beide docenten aan deze cursus, Catrien Posthumus Meyjes en Anje de Heer, tekenen voor de inhoud.

Omslag 1 - kopie 2De cantor in de praktijk biedt op een overzichtelijke wijze praktische handreikingen en informatie. Centraal staat de overtuiging dat een cantor de gemeente wil inspireren en enthousiasmeren. Niet alleen door de uitoefening van dat wat bij de functie hoort, maar vooral ook door de manier waarop dat gebeurt. Vanuit die invalshoek komen in de dertien hoofdstukken tal van onderwerpen aan de orde: voorzingen en vooroefenen, de rol van voorzanger, stemgebruik dat is afgestemd op de context, allerlei praktische aspecten (zoals: waar sta je? microfoon? inspelen op de ruimte, teamwork), mogelijkheden uitgaande van het  Liedboek, de verschillende vormen, genres en stijlen, de mogelijkheden van psalmzingen, afstemming op de eigen praktijk. Ook is er aandacht voor muzikale afwerking en verdieping, en wordt uitgebreid ingegaan op de cantor als liturgisch-muzikaal regisseur. De bundel sluit af met een begrippenlijst en een index op de genoemde liednummers. 

De bundel is in de eerste plaats bedoeld voor cantores en andere kerkmusici, maar ook voorgangers kunnen er zonder meer hun winst mee doen. 

Boekgegevens

Anje de Heer m.m.v. Catrien Posthumus Meyjes, De Cantor in de praktijk. Cantoraat rond Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Uitgegeven door Kerkzang.nl, Amersfoort 2014; 71 pagina’s; prijs € 17,50 / donateurs 14,50. Bestellen.

Downloads

 

Muziek bij het nieuwe liedboek?

Afdrukken
PDF

Muziek bij het nieuwe liedboek?

Een nieuw liedboek, een nieuw geluid, een nieuwe uitgavenreeks

25 meI 2013: Liedboek, bidden en zingen in huis en kerk wordt in gebruik genomen. Er is een nieuwe wereld te ontdekken. Dat geldt voor iedereen die het nieuwe liedboek in de hand zal nemen, maar het geldt in het bijzonder voor de musici in de liturgie. Het nieuwe liedboek bevat behoorlijk wat bekende gezangen, maar ook veel nieuwe. Waar vind je repertoire voor koor, cantorij of zanggroep, voor orgel of piano? 
 
Gelukkig is er tegelijk met het liedboek een koor-/cantorboek en een bundel met begeleidingen. 
Kerkzang.nl start daarnaast met een losbladige reeks van bewerkingen voor koor en cantorij bij de liederen uit het nieuwe liedboek. Het gaat om stukken die een aanvulling vormen op dat wat het koorboek biedt, bewerkingen speciaal voor kinderkoor/-cantorij, muziek voor gelijk stemmen of voor de kleine cantorij (SAT/B), zettingen per couplet et cetera.  
 
De bewerkingen zullen steeds in setjes van ongeveer 6 gezangen verschijnen. 
 
Uitgave 210:
 

Lied 

componist 

bezetting 

 172 Een rijke man, een man van niets (uitg. 209a)

 Arjen Leistra

 S1S2 piano

 246b De maan is opgekomen (uitg. 209b)

 Gerrit Baas

 S1S2 

 253 De zon daalt in de zee (uitg. 209c)

 Gerrit Baas

 SAB | SAB

 663 Al heeft Hij ons verlaten (uitg. 209d)

 Hans-Hermann Kurig

 SAB | allen

 970 Vlammen zijn er vele (uitg. 209e)

 Bernard Leste

 SATB | SATB | SATB | allen

  
 Uitgave 211:
 
157a Mijn ziel maakt groot de Heer (uitg. 210a) Gerrit Baas VM | 2-stemmige canon
259 Zend ons een engel in de nacht (uitg. 210b) Leonard Sanderman S/S/A | SSoloSA | SSA | S/S/A
439 Verwacht de komst des Heren (uitg. 210c) Erwin Zillinger | Gerrit Baas VM | S1S2AT/B
443 De engel Gabriël komt aangesneld (uitg. 210d) Theo Goedhart SAT/B
474 Loof God, gij christenen, maak Hem groot (uitg. 210e) Gerhard Trubel SAT/B
485 Zeg eens herder, waar kom jij vandaan? (uitg. 210f) Jetty Podt kinderkoor               

Uitgave 212:

282 Genesteld aan uw hart (uitg. 212a) Christiaan Winter SAT/B
572 De koningsvaandels trekken uit (uitg. 121b) Matthijs Kraam gemeente | SATB, ST | orgel en melodieinstrument
579 Niets droeg hem meer (uitg. 212c) Matthias Havinga SA | SAT/B
582 Door wat voor grote eenzaamheden (uitg. 212d) Eric Jan Joosse SA | S/AT/B | SAT/B
606 Met Mozes zijn wij meegegaan (uitg. 212e Wim Ruessink (kinder)koor en gemeente, toetsen, melodieinstrumenten en trom

 

Bestellen :  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Voor de hele reeks vermeldt het uitgavenummer. Voor afzonderlijke stukken vermeldt behalve het uitgavenummer ook a/b/c etc. 

Nieuwe reeksen zijn in voorbereiding

Begunstiger worden?

Afdrukken
PDF
  • Begunstigers ondersteunen  Kerkzang.nl. Zij maken onze activiteiten mede mogelijk. 
  • Begunstigers krijgen minimaal viermaal per jaar de digitale nieuwsbrief. 
  • Begunstigers ontvangen minimaal driemaal per jaar bij de nieuwsbrief een digitaal muziekblad. 
  • Begunstigers kunnen rekenen op een korting op nieuwe uitgaven. 
  • Begunstigers worden per mail op de hoogte gehouden van onze activiteiten. 
Voor € 22,50 per jaar bent u begunstiger. U kunt zich aanmelden  via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Informatie: 033 2586484.