Abonneer u op onze RSS feed

Muziek bij het kerkelijk jaar: Veertigdagentijd

Afdrukken
PDF

Muziek bij het kerkelijk jaar: Veertigdagentijd

Meer informatie over de uitgaven die hieronder worden genoemd is te vinden in onze catalogus

Psalmen

 • LB 25 [Ps. 25]: Jaap Hillen, Keervers bij Psalm 25 (1) [t. Ps. 25,16] - SATB || In: Keerverzen bij de Psalmen || uitg. 208
 • LB 25 [Ps. 25]: Jaap Hillen, Keervers bij Psalm 25 (2) [t. Ps. 25,15) - SATB || In: Keerverzen bij de Psalmen || uitg. 208
 • LB 43 [Ps. 43]: Jaap Hillen, Keervers bij Psalm 43) [t. Ps. 43,5b) - SABar + or || In: Keerverzen bij de Psalmen || uitg. 208
 • LB 122 [Ps. 122]: Jaap Hillen, Keervers bij Psalm 122 [t. Jes. 66,10a) - SATB || In: Keerverzen bij de Psalmen || uitg. 208

Liedbewerkingen

 • LB 537 [TT 146]: 'Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft' - SATB + or; Gerard Beemster || In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203
 • LB 539 [TT 58]: 'Jezus, diep in de woestijn' - S + or + mel.instrument; Arjan van Baest || In: Tussentijds Cantorijbundel I || uitg. 206  
 • LB 550: 'Verheug u, Gij dochter van Sion' - SATB; Willem Datema || In: De intocht in Jeruzalem  || uitg. 143
 • LB 556 [TT 145]: 'Alles wat over ons geschreven is' - SABar; Gerrit de Marez Oyens || In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203
 • LB 561: 'O Liefde die verborgen zijt' - SATB, gemeente, or + (zangpartita); Adriaan C. Schuurman || O liefde die verborgen zijt || uitg. 135
 • TT 61: 'Klim in de hoogste bomen' - SA (a), SSA (b); Arjen Leistra || In: Tussentijds Cantorijbundel I || uitg. 206 
 • TT 86: 'Die rechtens God gelijk' - SABar; Herbert Janssens || In: Tussentijds Cantorijbundel I || uitg. 206 
 • TT 150: 'Mijn ogen zijn gevestigd' - SABar; Patrick van der Linden || In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203
 • TT 152a: 'Wie zal voor God verschijnen?' - SABar; Nico Verrips ||  In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203
 • TT 152b: 'Wie zal voor God verschijnen?' - SABar; Willem Datema ||  In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203
 • TT 153: 'Dit is een dag van zingen' (cf. Heinrich Schütz) - SATB; Heinrich Schütz ||  In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203
 • TT 157: 'Gedenken wij dankbaar de daden des Heren' - SABar; Karel de Wolf || In: Tussentijds Cantorijbundel II || uitg. 203

Motetten e.a.

 Canons

 • 'When Jesus wept' (William Billings) - canon voor 4 stemmen || In: Canonboek: nr. 38 || uitg. 136
 • 'Hij is verrezen en gaat ons voor' - canon voor 4 gelijke stemmen || In: Uit het dagboek van de Emmausgangers || uitg. 137