Abonneer u op onze RSS feed

Cursus Voorganger, Kerkmuziek en Pluraliteit

Afdrukken
PDF

Een cursus voor voorgangers in een diverse kerkmuzikale situatie

(2 studiepunten)

Een veelheid aan liederen, een veelheid aan wensen. Hoe ga je daar als voorganger mee om? Je eigen lijn volgen? 

Zo veel mogelijk aan de wensen tegemoet komen? Alleen dat wat vertrouwd is?  Met oog op deze vragen heeft Kerkang.nl – centrum voor de kerkzang de cursus Voorganger, kerkmuziek en pluraliteit ontwikkelt. De cursus is opgenomen in het open erkend aanbod van de permanente educatie van de Protestantse Kerk (2 studiepunten).

Voorjaar 2016 ging deze cursus voor de eerste keer, met 15 deelnemers. In 2017 en 2018 vond de cursus eveneens plaats. In 2020 staat de cursus opnieuw gepland (data nog niet bekend).  

kleurpotlodenDe cursus Voorganger, kerkmuziek en pluraliteit richt zicht op de kerkmuzikale praktijk in een plurale context. Deelnemers krijgen, met oog op hun functie als voorganger, inzicht in deze praktijk en de verschillende overtuigingen en visies die daarbij horen. Ze leren de verschillende opvattingen onderscheiden en het gesprek erover aangaan. Ook krijgen ze tools aangereikt om muziek en lied binnen die diversiteit gericht toe te passen, samen te werken met de verschillende kerkmuzikale actoren in de gemeente. Daarbij gaat het niet direct om antwoorden, want één antwoord is er niet. Wel gaat het om bezinning en het verkrijgen van inzicht in de praktijk en alles wat daarbij een rol speelt. Het uitgangspunt is hierbij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, ofwel het ‘nieuwe liedboek’, een bundel voor een pluriforme kerk. Tijdens de cursus wordt veel gezongen, onder deskundige en enthousiaste leiding.  

De cursus bestaat uit vier cursusdagen en voorbereidende  literatuurstudie met opdrachten. De eerste drie bijeenkomsten hebben achtereenvolgens deze invalshoeken: Pluraliteit, (Kerk)muziek en theologie, en Kerkmuzikaal beleid; de vierde bijeenkomst is vooral gericht op het integreren van de opgedane kennis en inzichten.  Het onderdeel kerkmuzikaal beleid wordt samen met iemand uit de eigen gemeente vormgegeven, een gemeentelid, een lid van de liturgiecommissie of een  cantor.  De primaire doelgroep wordt gevormd door predikanten en kerkelijk werkers. Ook anderen die betrokken zijn bij liturgisch en kerkmuzikaal beleid zijn welkom. 

Praktische informatie
  • Omvang: 2 ECTS [4 cursusbijeenkomsten, literatuurstudie en opdrachten]
  • Docenten: Berend Borger, Anje de Heer, Catrien Posthumus Meijes
  • Cursusdagen: nog niet bekend
  • Inschrijven:  nog niet bekend
  • Locatie: Amersfoort, Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, 3817 JM Amersfoort
  • Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 15
  • Prijs: € 495 ,- (inclusief lunch)
Permanente educatie

De cursus is opgenomen in het open erkend aanbod van de permanente educatie van de Protestantse Kerk (2 studiepunten).

Downloads